NASZA SPÓŁDZIELNIA

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach po rozpoznaniu sprawy przez Asesora Sądowego Wiesława Kamińskiego w dniu 1 października 1991 roku i wpisana do rejestru pod NR. Rs. XI-357.

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 16 wrzenia 1991 roku. W zebraniu tym uczestniczyło 12 pełnomocników zakładów pracy oraz 17 członków założycielskiegoAktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

1. Edward Bąk - Przewodniczący

2. Krystyna Ostrowska-Szlegel - Zastępca Przewodniczącego

3. Algis Żyliński - Sekretarz

4. Danuta Dobek - Członek

5. Andrzej Kubach - Członek

W skład Zarządu wchodzą:

1. mgr inż. Grzegorz Jasionowski - Prezes Zarządu

2. mgr Izabela Krupińska - Członek Zarządu - Główna KsięgowaW chwili obecnej Spółdzielnia administruje 12 budynkami stanowiące współwłasność spółdzielni:

 1. ul. 1 Maja 17

 2. ul. 1 Maja 17A

 3. ul. 1 Maja 17B

 4. ul. Antoniewicza 3

 5. ul. E Plater 35

 6. ul. E Plater 39

 7. ul. Kowieńska 11

 8. ul. Pułaskiego 24F – budynek pokoszarowy (historia)

 9. ul. Reja 74

 10. ul. Reja 76

 11. ul. Skłodowskiej 10

 12. ul. Skłodowskiej 12Ilość mieszkań – 435

Łaczna powierzchnia mieszkań 22 426,93 m2

Spółdzielnia liczy 404 członków.Dodatkowo Spółdzielnia zarządza 33 Wspólnotami Mieszkaniowymi:

Ilość mieszkań – 1504

Ilość lokali usługowych 44

Ilosć garaży – 503

Łaczna powierzchnia mieszkań i lokali usługowych 102 172,68 m2