Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
16-400 Suwałki ul. Pułaskiego 26a
kontakt tel.
87-566-70-94

@: sekretariat@zsm.suwalki.pl

------------------------------------------------------------------------------

Miejskie Przedsiębiorstwo Cieplne w Suwałkach poinformowało

o zmianach cen składowych energii cieplnej zgodnie z nową taryfą obowiązującą od 01 grudnia 2023 roku.

PEC informuje o

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie cen taryf PEC od września 2021 roku·         PISMO PEC w sprawie korekty cen ogrzewania od 1 grudnia 2023 r.- dokument pdf.

Zarząd ZSM Suwałki dziękuje

za uczestnictwo w przeprowadzonej ankiecie!

------------------------------------------------------------------------------

ANKIETA

Szanowni Państwo,

do Państwa skrzynek będą dostarczone druki ankiety, która ma na celu pozyskania informacji. Pomogą one w usprawnieniu i lepszym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, proszę tylko wpisać adres budynku.

Prosimy zaznaczyć krzyżykiem wybrane odpowiedzi, a w pytaniach otwartych wypisać odpowiedzi w wykropkowane miejsca.

Ankietę prosimy dostarczyć do 15 października 2023 roku do siedziby Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A lub przesłać na adres @: sekretariat@zsm.suwalki.pl

Poniżej druki do pobrania:

ankieta – wersja *.doc

ankieta – wersja *.pdf

------------------------------------------------------------------------------

2023 ROK - DZIAŁANIA

W SPRAWIE OGRANICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ

Zarząd ZSM Suwałki informuje, że skutecznie podjął działania związane ograniczeniem podwyżki za energię cieplną dla wszystkich budynków z 3,5% na 2,3%.

Złożone wnioski do PEC – zostały rozpatrzone pozytywnie

------------------------------------------------------------------------------

Zarząd ZSM Suwałki na podstawie posiadanych danych wykonał analizę procentowego wykorzystania cieplnej mocy zamówionej dla wszystkich budynków i dla większości budynków zlecił do PEC redukcję cieplnej mocy zamówionej.

Wdrożenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2024 roku.·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 maja 2023 r.- dokument1 pdf.

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 maja 2023 r.- dokument2 pdf.

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 stycznia 2023 r.- dokument pdf.

·         PISMO PEC w sprawie podwyżki cen ogrzewania od 1 września 2022 r.- dokument pdf.

·         PEC analizy wykorzystania zamówionej mocy cieplnej za okres 2021-2023 – bloki spółdzielni ZSM r.- dokument pdf.

 

INFORMACJE FINANSOWE

 

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2022 rok - dokument pdf.

 

·         ZSM - Dodatkowe informacje do Sprawozdania finansowego - 2021 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Sprawozdanie finansowe - 2021 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2021 rok - dokument pdf.

 

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2020 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Dodatkowe informacje do Sprawozdania finansowego - 2020 rok - dokument pdf.

·         ZSM - Sprawozdanie finansowe - 2020 rok - dokument pdf.

 

·         ZSM - Rozliczenie energii cieplnej - 2019 rok - dokument pdf.