Historia spółdzielni

1991

logo

Założenie i zarejestrowanie spółdzielni

Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach po rozpoznaniu sprawy przez Asesora Sądowego Wiesława Kamińskiego w dniu 1 października 1991 roku i wpisana do rejestru pod NR. Rs. XI-357.

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach została utworzona z inicjatywy Zarządu Miasta Suwałki podczas zebrania założycielskiego w dniu 16 wrzenia 1991 roku. W zebraniu tym uczestniczyło 12 pełnomocników zakładów pracy oraz 17 członków założycielskiego

Pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej został Marian Omilianowicz, a prezesem zarządu Włodzimierz Marczewski.

Podstawowym celem utworzonej Spółdzielni było powołanie jednostki gospodarczej do eksploatacji zasobów mieszkaniowych będących w dyspozycji zakładów pracy. Pierwsze budynki przejęte do administrowania przekazane zostały przez Suwalską Fabrykę Mebli i już w styczniu 1992 r. Spółdzielnia zarządzała budynkami zlokalizowanymi przy ulicy 1-go Maja 17 i 17A, Reja 74 i 76 oraz Kowieńska 11. W budynkach tych znajdowało się 211 mieszkań w których zamieszkiwało 720 osób.

W 1992 roku spółdzielnia przyjęła do eksploatacji kolejne dwa budynki zlokalizowane przy ul. M.C. Skłodowskiej 10 i 12 byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Suwałkach.

W pierwszym roku działalności Spółdzielni rozpoczęto również prace modernizacyjne związane z adaptacją na cele mieszkaniowe budynku pokoszarowego przy ul. Pułaskiego 24F, który został zasiedlony w roku następnym.

W kolejnych latach Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przejmowała następne budynki zakładowe zlokalizowane przy ulicach:

– E. Plater 35, 39 – 1993 r. – Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suwałkach,

– Antoniewicza 3 – 1994 r. – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach,

– Noniewicza 52 – 1994 r. – byłej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego “Budwiej” w Suwałkach,

– Waryńskiego 20 – 1994 r. – byłych Zakładów Płyt Wiórowych w Suwałkach,

– 1-Maja 17B – 1995 r. – Wytwórni Podkładów Strunobetonowych “Kolbet” w Suwałkach,

– 1-Maja 25 – 1995 r. – Spółki Akcyjnej Huta Katowice – Zakład w Suwałkach (dawny POM Suwałki).

Jednocześnie począwszy od 1994 roku działalność Spółdzielni związana została z budową osiedla przy ul. E. Plater realizowanego przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego sp. z o.o. w Suwałkach a następnie kontynuowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Przemysłowych sp. z o.o. w Suwałkach.

W ciągu siedmiu lat wybudowano na tym osiedlu siedem budynków w których mieszczą się 304 mieszkania o łącznej powierzchni około 15 tys. metrów kwadratowych. Spółdzielnia sprawuje zarząd i administrację wybudowanymi mieszkaniami w osiedlu Emilii Plater.

Po pięcioletniej działalności to jest do końca 1996 roku Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach posiadała w eksploatacji 21 budynków w których znajdowały się 682 mieszkania o łącznej powierzchni około 35 tys. metrów kwadratowych, w których zamieszkiwały 1953 osoby.

 

UWAGA !!!
Awaria sieci cieplnej

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, ze w dniu 27.02.2024 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie energii cieplnej
dotyczy m. in: E.Plater 35 i 39 Skłodowskiej 10 i 12
Przerwa wynika z potrzeby naprawy awarii sieci ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. przeprasza za niedogodności z tym związane i dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas przerwy w dostawie ciepła.

Przerwa w dostawie ciepła

Drodzy Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje,
ze w dniu 27.02.2024 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie
energii cieplnej dotyczy m.in:

E.Plater 35 i 39

Skłodowskiej 10 i 12

Przerwa wynika z potrzeby naprawy awarii sieci ciepłowniczej.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. przeprasza
za niedogodności z tym związane i dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas
przerwy w dostawie ciepła.