PWiK Suwałki – “Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzją nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31.05.2024 r. zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki na okres 3 lat. Przedmiotowa decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10 czerwca 2024 r, i zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2024 r. Taryfa dostępna jest pod adresem: Ceny za wodę i ścieki

Źródło:pwik.suwalki.pl

UWAGA !!!
Awaria sieci cieplnej

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, ze w dniu 27.02.2024 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie energii cieplnej
dotyczy m. in: E.Plater 35 i 39 Skłodowskiej 10 i 12
Przerwa wynika z potrzeby naprawy awarii sieci ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. przeprasza za niedogodności z tym związane i dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas przerwy w dostawie ciepła.

Przerwa w dostawie ciepła

Drodzy Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje,
ze w dniu 27.02.2024 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie
energii cieplnej dotyczy m.in:

E.Plater 35 i 39

Skłodowskiej 10 i 12

Przerwa wynika z potrzeby naprawy awarii sieci ciepłowniczej.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. przeprasza
za niedogodności z tym związane i dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas
przerwy w dostawie ciepła.